Ymwelwyr â’r wefan

Pan fo rhywun yn ymweld â gwefan (BETA) Datblygu Gweithlu Caerdydd rydyn ni’n casglu gwybodaeth a manylion safonol ynglŷn â phatrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn canfod pethau fel nifer y bobl sy'n ymweld â rhannau amrywiol y wefan. Rydyn ni’n casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n datgelu pwy ydych chi. Dydyn ni byth yn ceisio darganfod pwy sy’n ymweld â’r wefan. Ni fyddwn ni’n cysylltu unrhyw ddata a gesglir o’r wefan hon ag unrhyw wybodaeth bersonol o unrhyw ffynhonnell arall.

Defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi’n ymweld â gwefannau yw cwcis. Maen nhw’n cael eu defnyddio i wella’r ffordd y mae gwefannau gweithio ac er mwyn rhoi gwybodaeth i berchenogion y wefan.

Cwcis ar ein gwefan

Cwcis sesiwn
Enw Diben Dod i ben
ASPSESSIONID Mae’r wefan yn gosod y cwci hwn er mwyn cynnal eich sesiwn. Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r cwci hwn ar ôl i chi fewngofnodi ag enw defnyddiwr a chyfrinair fel bod dim angen i chi wneud hynny eto wrth symud i bob tudalen newydd. Pan fyddwch chi’n cau’r porwr.
cT Rydyn ni’n defnyddio’r cwci hwn fel rhan o’n system rheoli gwallau er mwyn gwella’r wefan. Dim ond os bydd gwall yn digwydd ar y wefan y defnyddir y cwci hwn. Pan fyddwch chi’n cau’r porwr.
Cwcis hygyrchedd
Enw Diben Dod i ben
textl Dim ond pan fyddwch yn dewis opsiwn hygyrchedd y gosodir y cwci hwn gan ein System Rheoli Cynnwys. Defnyddir y cwci hwn i gofio’r dewisiadau “maint testun” a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Mae’n casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw. 24 awr
textd Dim ond pan fyddwch yn dewis opsiwn hygyrchedd y gosodir y cwci hwn gan ein System Rheoli Cynnwys. Defnyddir y cwci hwn i gofio’r dewisiadau “gweld testun yn unig” a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Mae’n casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw. 24 awr
highc Dim ond pan fyddwch yn dewis opsiwn hygyrchedd y gosodir y cwci hwn gan ein System Rheoli Cynnwys. Defnyddir y cwci hwn i gofio’r dewisiadau “cyferbynnedd uchel” a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Mae’n casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw. 24 awr
Google Analytics
Enw Diben Dod i ben
_utma Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google Analytics am ragor o wybodaeth. Gallwch ddewis eithrio allan o Google Analytics. 2 flynedd
_utmb Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google Analytics am ragor o wybodaeth. Gallwch ddewis eithrio allan o Google Analytics. 30 munud
_utmc Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google Analytics am ragor o wybodaeth. Gallwch ddewis eithrio allan o Google Analytics. Pan fyddwch chi’n cau’r porwr.
_utmz Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google Analytics am ragor o wybodaeth. Gallwch ddewis eithrio allan o Google Analytics. 6 mis

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, o ble y daethant i’r wefan a’r tudalennau y gwnaethant ymweld â nhw.